Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri esittää Hyvinkään Kurkisuon suojelua

(10.11.2007) Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri on huolestunut maakunnan uhanalaisesta suoluonnosta. Piirin syyskokous esitti Vapolle, että se tekisi Hyvinkään Kurkisuolle suojelualueen eikä turpeenottoa.

Uudenmaan suoluonnosta on enää rippeet jäljellä. Siksi jokainen jäljellä oleva suo on arvokas sekä luonnolle että virkistyskäytölle. Kurkisuon linnusto on poikkeuksellisen rikas.

Hyvinkään Kurkisuo on tärkeä osa laajempaa metsämannerta. Turpeenotto muuttaisi myös Uudenmaan ekologisia käytäviä, muun muassa hirvieläinten kulkureittejä sekä laidun- ja talvehtimisalueita. Suo suojelee myös Vantaanjoen valuma-alueita tulvilta. Vantaanjoki on pääkaupunkiseudun varaveden lähde. Turpeenpoltto kiihdyttää myös ilmastonmuutosta.

Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin syyskokous pidettiin Helsingissä 10.11.2007. Piiri painottaa ensi vuoden ympäristönsuojelutoiminnassaan ilmastonmuutoksen torjuntaa, henkilöautoliikenteen vähentämistä ja jätteen synnyn ehkäisyä. Luonnonsuojelutoiminnassaan piiri korostaa ekologisten verkostojen säilyttämistä sekä Itämeren ja muiden vesistöjen suojelua.

Piirin puheenjohtajaksi vuosille 2008-2009 valittiin Leo Stranius Helsingistä ja hallituksen uusiksi jäseniksi Petri Airasvirta Vantaalta, Paula Bagge Helsingistä, Pirjo Itkonen, Espoosta, Helena Rantanen Kirkkonummelta, Hilkka Toivonen Siuntiosta ja Jari Tolin Porvoosta. Lisäksi piirihallituksessa jatkavat Riku Cajander Kirkkonummelta, Esa Lehtinen Lohjalta, Tiina Raivikko Helsingistä ja Pertti Sundqvist Hangosta.

Lisätietoja
– Hyvinkään ympäristönsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Tuija Lahtinen, puhelin 0400 223 228
– toiminnanjohtaja Ursula Immonen, puhelin 044 258 0598
– puheenjohtaja Leo Stranius, puhelin 040 754 7371

Lisätietoja Kurkisuosta
– SLL:n Kurkisuo-sivut: http://www.sll.fi/luontojaymparisto/suot/hyvinkaan-kurkisuo
– Kurkisuo-adressi: http://www.adressit.com/kurkisuonpuolesta
– Kurkisuon turpeenoton ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on yleisötilaisuus on Hyvinkäällä 14.11. klo 18 Sahamäen palvelukeskuksessa, Munckinkatu 65.

Jätä kommentti