Keskiviikko 7.11.2007 – Miten menee? Vastaus: 8,5.

Osallistuin kuudensille nuorisotutkimuspäiville (http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sivu.php?artikkeli_id=593). Aiheena oli tänä vuonna nuoret polarisoituvassa yhteiskunnassa. Tilaisuudessa julkistetun Nuorisobarometri 2007 -raportin mukaan enemmistö nuorista antaa elämälleen kiitettävän arvosanan (keskiarvo 8,5). Nuoret ovat tyytyväisiä terveydentilaansa ja ihmissuhteisiinsa, vapaa-aikaan, nykyiseen työhön ja koulutukseen. Sen sijaan taloudelliseen tilanteen suhteen ollaan tyytymättömämpiä. Lisäksi nuorten usko kouluttautumiseen on heikentynyt, eikä äänestysikärajan laskeminen saa varauksetonta kannatusta. Demokratian toimivuuteen kuitenkin uskotaan lujasti. Lisätietoja Nuorisobarometrista: http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/11/nuorisobarometri2007.html.

Nuorisotutkimuspäivien seminaariosuudesta tarttui mukaan muutamia hyviä käsitteitä. (1) Matalan kynnyksen toiminnalla tarkoitetaan sitä, että ihmisten on helppo tulla mukaan johonkin toimintaan. Tähän samaan käsitteistöön liittyy (2) voimaantumisen portaikko (piipahtaja, vakiokävijä, osallistuja, toimija, sitoutunut toimija). (3) Hulluuden hetkillä (moment of madness, Aristide Zolberg) tarkoitetaan tilanteita, jolloin esimerkiksi jossain yhteiskunnallisessa liikkeessä mukana olevat toimijat kokevat mahdottoman muuttuvan mahdolliseksi ja uuden aikakauden koittavan. Hulluuden hetkiin liittyy ajan kokemuksen yhteisyys ja hetkellisyys sekä vallankumouksen potentiaali. Toisaalta hulluuden hetkiä seuraa aina krapula ja pettymys. Näin ollen käsite sopii hyvin kuvaamaan esimerkiksi liiketeorian aaltoja.

Lopuksi vielä yksi näkemys Nuorisotutkimuspäiviltä. Ari Tammi esitteli työryhmässä nuoret ja osallisuus digidemokratian kehitystä Suomessa. Hänen mukaansa yhteiskunnan muuttumista kuvastavat seuraavat vastinparit: koordinaatiosta yhteistyöhön, hierarkiasta verkostoihin, instituutioista prosesseihin, infrastruktuurista palveluihin, asiantuntijuudesta kansalaisuuteen. Tammen mukaan kansalaisuus on vapautunut ajasta ja paikasta. Näin ollen edustuksellinen demokratia ei enää riitä. Tarvitaan digidemokratiaa. Ehkäpä tarvitaan wikipuoluetta.

Nuorisotutkimuspäivien jälkeen sukkuloin Suomen luonnonsuojeluliiton toimistolle. Kävimme läpi ekoenergiavastaava Kaarina Toivosen kanssa tulevia ilmasto- ja energiakuvioita. Ilta kuluikin sitten Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin työtalousvaliokunnan kokouksessa. Asialistalla oli talous- ja henkilöstöasioita, tulevan viikonlopun syyskokouksen valmistelua sekä eri lausuntoja.

Jätä kommentti