Tiistai 2.10.2007 – Suomi ilmastopolitiikan perässähiihtäjä – ekologisen dynamiikan periaatteet

Helsingin Sanomien mukaan Suomi on jäänyt ilmastotalkoissa jälkeen monista muista maista. Suomi onkin ilmastonmuutoksen hillintää seuraavan indeksin CCPI:n mukaan vasta sijalla 36 Ruotsin, Iso-Britanian ja Tanskan viedessä kärkisijat. Germanwatchin lähes vuosi sitten julkaisema tilasto löytyy täältä: http://www.germanwatch.org/klima/ccpi.htm. Suomen syntinä ovat muun muassa heikko energiansäästö, lämmitystapajärjestelmät ja liikenne.

Osallistuin aamupäivällä Tampereella jatko-opinto seminaariin eli Umbrellaan. Käsittelimme professori Yrjö Hailan artikkeliluonnosta ekologia ja yhteiskuntateoria. Hailan mukaan luontoa ja kulttuuria on mahdotonta erottaa toisistaan. Pikemminkin kyse on dynaamisista prosesseista, joiden myötä luonto ja yhteiskunta kietoutuvat yhteen. Ympäristöpolitiikan keskeinen haaste on tunnistaa määrällisten lukujen sijaan laadullisen erottelun tarve. Kyse on siis heuristisesta lähestymistavasta.

Haila esittää artikkelissaan viisi teesiä ekologisen dynamiikan periaatteiksi: (1) Ekologiset yksiköt ovat ”energian muuntajia”, (2) biosfääri on jäsentynyt toisiinsa nivoutuvien yksiköiden verkostoksi, (3) ekologisten yksiköiden ja rakenteiden uusiutuminen tuottaa ajan ja tilan heterogeenisyyden, (4) ekologiset yhteydet eivät ole optimaalisia ja (5) organismien ympäristön tuntemus avaa tilaa läsnäololle.

Ilta vierähtikin sitten Tampereen vierailun jälkeen töissä.

PS. Facebookin suosio kasvaa Suomessa päätähuimaavasti. Tällä hetkellä yhteisössä on jo yli 63 000 suomalaiskäyttäjää. Määrä on kaksinkertaistunut alle kahdessa viikossa. Roope Mokan mainio kolumni sosiaalisista verkkoyhteisöistä löytyy yhteiskunta 2.0 blogista: http://yhteiskuntakaksipistenolla.wordpress.com/

Jätä kommentti