Tiistaina 18.9.2007

Suomen luonnonsuojeluliitto (http://www.sll.fi) jätti maanantaina KTM:lle lausunnon Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan kolmannen laitosyksikön ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei kerrota riittäviä perusteluja hankkeen tarpeellisuudesta. Arviointiohjelmassa ei esitetä sähkön tarpeen kasvun perusteita tai ennusteita tai esitetä perusteluja, miksi tarvittavaa sähkömäärää ei voitaisi tuottaa uusiutuvilla energianlähteillä.

Illtapäivällä osallistuin Terveyden edistämisen keskuksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteiseen liikkuminen, ympäristö ja ihminen -seminaariin. Pidin alustuksen aiheesta liikennepoliitiikka ja ympäristö: henkilökohtainen on poliittista. Seminaari oli osa valtakunnallisen liikkujan viikon ja autottoman päivän tapahtumia (http://www.autotonpaiva.fi). Keskustelu oli kiinnostavaa ja yhteistyö terveys-, sosiaali- ja ympäristöjärjestöjen välillä tulee tämän myötä varmasti jatkossa tiivistymään. Ainakin liikenneasiat ovat sellaisia, joissa on monia yhteisiä tavoitteita.

Alkuilta kului Suomen luonnonsuojeluliiton energia- ja ilmastovaliokunnan kokouksessa. Asialistalla oli muun muassa ydinvoimatoiminta, kunnallisaloite, uudet esitteet ja hankkeet, kansallinen ilmasto- ja energiastrategia sekä tulevaisuusselonteko ja vuoden 2008 toimintasuunnitelma. Kokouksen jälkeen jäimme vielä ympäristönsuojelupäällikkö Jouni Nissisen kanssa pohtimaan syntyjä ja syviä.

Jätä kommentti