Suomen luonnonsuojeluliitto TVO:lle – perjantai 1.6.2007

Teollisuuden Voiman kannettava vastuunsa energian käytön tehostamisesta ja turvallisuuspuutteista

http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2007/TVOvastuu

Suomen luonnonsuojeluliitto paheksuu TVO:n torstaina kauppa- ja teollisuusministeriölle toimittaman ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelman lähtökohtaa. Kyseisessä YVA-ohjelmassa ei oteta lainkaan huomioon energian käytön tehostamista.
Suomen hallitusohjelman tavoitteena on lisätä merkittävästi uusiutuvien energialähteiden käyttöä nykyisestä. Lisäksi hallitus pyrkii hillitsemään energian käytön kasvua. Luonnonsuojeluliiton tulkinnan mukaan TVO on aivan eri linjoilla kuin hallituksen energiapolitiikka.

Luonnonsuojeluliiton mielestä hallituksen on vaadittava TVO:a noudattamaan hallitusohjelman linjausten toteuttamista. Valtio omistaa huomattavia osuuksia TVO:n osakasyhtiöistä.

Suomessa perjantaina vieraileva EU:n energiakomissaari Andris Piebalgs on todennut, että ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää uutta teollista vallankumousta.

“Teollisuuden Voiman toimintatapa näyttää pikemminkin tulevaisuudesta piittaamattomalta halpatuotannolta kuin uuden ajan airueelta. Olisiko yhtiön jo aika miettiä uusia energiantuotannon lähtökohtia pidemmällä aikavälillä?” kysyy Luonnonsuojeluliiton energia- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja Leo Stranius.

“Ydinvoiman käytöstä on luovuttava nykyisten laitosten käyttölupien umpeutuessa. Uudet ydinvoimalat siirtävät välttämättömiä satsauksia energiatehokkuuden ja energiansäästön sekä uusiutuvien kehittämiseen. Ne ovat osaltaan pahentamassa, eivät torjumassa ilmastonmuutosta”, muistuttaa Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen.

Luonnonsuojeluliitto rohkaisee TVO:ta julkistamaan Olkiluodon voimalatyömaalla toistaiseksi ilmenneet 1500 turvallisuuspoikkeamaa, palauttamaan saamansa julkiset tuet sekä myöntämään, että kaikki TVO:n eduskunnalle reaktorin rakennuslupakäsittelyn yhteydessä antamat lupaukset eivät ole toteutuneet.

Lisätietoja:
– Leo Stranius, SLL:n energia- ja ilmastovaliokunnan puheenjohtaja, puh. 040-754 7371
– Eero Yrjö-Koskinen, toiminnanjohtaja, puh. 050-347 8778

Jätä kommentti