Kestävän kehityksen toimikunnan kokous – Torstai 7.6.2007

Kestävän kehityksen toimikunnan uutena puheenjohtajana aloitti työministeri Tarja Cronberg. Jostain syystä pääministeri Matti Vanhanen luovutti puheenjohtajan paikan työministerille. Hiukan harmittavaa keke-toimikunnan arvovallan kannalta. Kokouksen asialistalla oli mm. keskustelu hallitusohjelmasta, uuden aluejaoston perustaminen, toimikunnan tiekartta ja Hollannin kestävän kehityksen vertaisarvioinnin (peer review) kokemukset.

Kokouksen parasta antia oli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen aktiivinen osallistuminen keskusteluun. Väyrynen ihmetteli kestävän kehityksen strategian ja toimikunnan painottumista talous- ja sosiaalipoliittisiin kysymyksiin. Väyrysen mielestä olisi keskeistä puhua ekologisesti ja luonnontaloudellisesti kestävästä kehityksestä. Hänen mukaansa ekologisuuden korostaminen tulisi olla toimikunnan työn ensisijainen painopistealue. Puhe jossa luonnon tulee asettua talouden asettamiin rajoihin on nyt ohi. Hyvä!

Ympäristöministeriön tiedote kokouksesta löytyy täältä:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=236915&lan=fi&clan=fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirissä saimme vihdoin hiottua Sipoo-tiedotteen valmiiksi ja laitettua maailmalle. Kummastelemme lausunnossamme ministeri Jan Vapaavuoren Sipoo-lausuntoja. Vapaavuori on haastatteluissa antanut ymmärtää, että valtioneuvosto päättäisi Sipoon rajan siirtämisestä Helsingin hyväksi jo ennen juhannusta. Ympäristönsuojelupiiri vaatii lisää selvityksiä ja vaihtoehtoja, koska nykymuodossaan hanke on lakien vastainen.

Tiedote löytyy kokonaisuudessaan täältä:
http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2007/vapaavuorisipoo

Jätä kommentti