Torstai 16.3.

Keskustelu Metsä-Botnian sellutehdashankkeen ympärillä pysyy tiiviinä. Käyn radio Vegan haastattelussa sekä luonnostelen myöhemmin illalla Maan ystäville tiedotetta aiheesta. Päivällä joudun työesteiden takia jättämään väliin eduskunnan suuren valiokunnan järjestämän keskustelu- ja kuulemistilaisuuden EU:n perustuslaista ja sen mahdollisesta ratifioinnista. Viime aikoina on tuntunut lähinnä siltä, että olisi helpompi kirjoittaa ja listata niitä asioita, joihin en ole päässyt tai jotka olen joutunut perumaan, kuin niitä, missä olen varsinaisesti ollut.

Ympäristöjärjestöjen (Greenpeace, Maan ystävät, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF) vaihtoehtoinen energia- ja ilmastostrategia ”Ilmastotavoite 2050” julkaistaan (http://www.maanystavat.fi/tiedotus_artikkeli.php?aid=720&kid=0) Varsinaisen strategian voi lukea suoraan osoitteesta: http://www.maanystavat.fi/online/ilmastotavoite-2050.pdf. Käsillä on erinomainen paketti ja liuta keinoja, jossa vaarallinen ilmastonmuutos on vielä mahdollista torjua, mikäli vain poliittista tahtoa löytyisi. Itselläni ei valitettavasti ollut mitään mahdollisuuksia ehtiä tähänkään tiedotustilaisuuteen.

Ympäristö ja Kehitys ry:n puheenjohtaja Pekka Salminen pyytää Suomen luonnonsuojeluliittoa mukaan suomalaisille EU-parlamentaarikoille osoitettavaan vetoomukseen koskien ydinvoimaloiden suojaamista tsunameilta. Vetoomuksen voi allekirjoittaa sähköisesti kampanjan verkkosivuilla: www.hyokyaalto.org. Illan lopuksi käyn vielä läpi ja lähetän kommentteja Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin toimintakertomukseen.

Jätä kommentti