Keskiviikko 15.3.

Kestävän kehityksen toimikunnan kokouksen puheenjohtajana toimii ympäristöministeri Enestam pääministeri Vanhasen ollessa poissa. Kritisoin käsillä olevaa kansallista kestävän kehityksen strategiaa maanantain järjestökokouksen pohjalta. Strategia on kunnianhimoton, siitä puuttuvat kaikki konkreettiset tavoitteet ja koherenssi kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien välillä. Kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen taloudellinen ulottuvuus on ylikorostunut. Vaikka keskeiset haasteet ja kipupisteet ovatkin tunnistettu, niiden syvempi käsittely loistaa poissaolollaan. Kestävän kehityksen strategian käsittelyn lisäksi toimikunnan kokouksessa hyväksytään kestävää kehitystä edistävän kasvatuksen ja koulutuksen strategia ja sen toimeenpanosuunnitelma vuosille 206-2014.

Illalla on Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin työtalousvaliokunnan kokous. Suurimmat keskustelut käydään jäsenyhdistyksille myönnettävistä tuista. Hakemuksia on huomattavasti enemmän kuin mitä voimme avustuksia antaa. Joudumme karsimaan monia hyviä ja tärkeitä hankeideoita. Lisäksi ideoimme hiukan mahdollista ilmastohanketta.

Jätä kommentti