Kiertotalouden edistäminen vaatii fiksua sääntelyä ja tehokkaita ohjauskeinoja

Oheinen mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa 22.4.2017

Kiertotalouden edistäminen vaatii fiksua sääntelyä ja tehokkaita ohjauskeinoja

Näitä voivat olla hiilen ja fossiilisten polttoaineiden verotus, tiukemmat ympäristöluvat, julkiset hankinnat, kuntien sitovat päästövähennystavoitteet, aurinkoenergian ja pienimuotoisen biolämmön tuet.

***

Pääkirjoituksessa (HS 18.4.) kaivattiin toimia kierto­talouden edistämiseksi. Suomessa riittääkin tekemistä. Autojen keskimääräinen käyttöaste on noin 8 prosenttia. ­Toimistojen käyttöaste on noin 40 prosenttia. Rakennusmateriaaleista 10–15 prosenttia menee jätteeksi rakennusaikana. Ruuasta 31 prosenttia menee hukkaan arvoketjussaan.

Esimerkiksi WWF Suomen mukaan vietimme suomalaisten ylikulutuspäivää jo 3. huhtikuuta. Kulutimme siis runsaassa kolmessa kuukaudessa luonnonvarat, joiden olisi pitänyt riittää koko vuodeksi. Loppuvuosi eletään velaksi.

Yhtenä keskeisenä ongelmana on ollut, että valtion ja kuntien toimet ovat olleet riittämättömiä. Kiertotalouden ja puhtaan teknologian edistämiseen on ohjattu vain murusia verrattuna siihen, paljonko ympäristölle haitallista toimintaa jatkuvasti edistetään esimerkiksi biotalouteen verhottuna. Kiertotalouden edistämisen edellytyksenä on kotimarkkinoiden luominen.

Esimerkiksi biomassasta kannattaa tehdä pidemmälle jalostettuja tuotteita kuin energiaa tai paperia. Käytännössä kiertotalouden edistäminen edellyttää fiksua sääntelyä ja tehokkaita taloudellisia ohjauskeinoja.

Näitä voivat olla hiilen ja fossiilisten polttoaineiden verotus, tiukemmat ympäristöluvat, julkiset hankinnat, kuntien sitovat päästövähennystavoitteet, aurinkoenergian ja pienimuotoisen biolämmön tuet. Kun saadaan luotua vahvat kotimarkkinat, pystytään ponnistamaan maailmalle tekemään isoa muutosta.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että kiertotalous ei ole pelkästään uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että meidän pitää päästä absoluuttiseen irtikytkentään talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen välillä samalla, kun hiilenkierrossa täytyy tulevina vuosikymmeninä siirtyä kokonaan hiilineutraalisuuteen ja negatiivisiin päästöihin.

Lisäksi kannattaa löytää keinoja, miten kiertotalous saataisiin sovitettua myös lasten ja nuorten kieleen ja toimintaan ympäristökasvatuksen keinoin.

Kiertotalous edellyttää roh­keaa kokeilukulttuuria, jossa ei pelätä epäonnistumista vaan kannustetaan yrittämiseen. Tietoa ja taitoa on olemassa. Onnistumiseen tarvitaan kuitenkin vielä motivaatiota sekä häpeämätöntä toimintaa ja konkreettista tekemistä. Tarvitaan uskallusta yrittää, rohkeutta epä­onnistua ja sitä kautta oppia uutta ja kokeilla taas uudestaan.

Leo Stranius
toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto

***

Jätä kommentti