Henri Paltemaa: Ekofy – käännetään markkinatalous vastuulliseksi

Vieraskynäblogissa  Ekofy Oy:n perustaja Henri Paltemaa:

Ekofy on Aalto-yliopiston opintojen jatkumona rakennettu verkkopalvelu, joka pisteyttää brändit ja yritykset niiden vastuullisuuden perusteella. Ranking ei perustu tilastoihin, vaan avoimeen platformiin, joka muodostuu Ekofyn käyttäjien arvioinneista.

Ekofy

Ekofyssä käyttäjät voivat arvioida toistensa lausuntoja, jolloin hyviksi koetut argumentit saavat muita suuremman painoarvon.

Tutkin viherpesua Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun lopputyössäni (2012). Hyvin nopeasti aihetta tutkiessa kävi ilmi, että aihe vaatii pelkkää markkinointiviestintää syvemmän tarkastelun. On tutkittava yritysten toimintatapoja ja rakenteita, yritysviestinnän ja aktivismin suhdetta, vihreän teknologian tuomia mahdollisuuksia sekä ekologisesti kestävien ja kestämättömien tuotteiden vertailua.

Yrittäjille vastuullinen toiminta ei tarkoita liiketoiminnan supistamista nippelikaupaksi, vaan kestäviä, kauaskantoisia valintoja ja investointeja tulevaisuuteen. Kaikkia ongelmia ei ratkaista keksimällä uusia fyysisiä tuotteita, vaan myös miettimällä myös vanhat kestämättömät tuotteet ja palvelut uusiksi. Kuka ostaisi Reilun kaupan iPadin?

Kuluttajilta puuttuu tällä hetkellä selkeä työkalu, jonka avulla valita brändi, joka on vastuullisempi kuin kilpailijat. Luomalla kysyntää vastuullisten yritysten tuotteille ja vähentämällä vastuuttomien kysyntää, voidaan markkinatalous saada toimimaan ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla.

Perustaessamme Ekofytä halusimme luoda palvelun, joka auttaa konkreettisesti eettisesti toimivien yrittäjien liiketoimintaa.

Esimerkkejä Ekofyn yrityssivuista:
Talvivaara
Globe Hope Oy
Coca Cola Company
Monsanto
Nokia
Neste

Palvelu on juuri julkaistu betana, ja se on avoin kaikille osoitteessa www.ekofy.com

Henri Paltemaa, Ekofy Oy:n perustaja, AD.

Henri Paltemaa Ekofyssä
Leo Stranius Ekofyssä

Jätä kommentti