Valtuustoblogi: Kaupunginvaltuuston kokous ke 13.3.2013: Kokous jota ei olisi ehkä tarvittu

Kaupunginvaltuuston kokous 13.3.2013 Leo StraniusValtuuston kokous keskiviikkona 13.3.2013 oli normaalia nopeampi.

Esityslistalla ei ollut oikeastaan mitään merkittävää. Kokous oli ohi tunnissa.

Tämmöistä tämä valtuustotyö välillä on.

Toisinaan klo 18 alkavat kokoukset kestävät yöhön asti ja välillä ollaan valmiita hyvinkin pian. Tuoreena valtuutettuna olen huomannut nopeasti, että asiat ratkaistaan pitkälle jo kaupunginhallituksessa.

Jokainen valtuutettu (85 kpl) kuittasi kokouksesta 355 euron kokouspalkkion.

Suorat kustannukset kaupungille pelkistä valtuutettujen kokouspalkkioista oli näin 30 175 euroa plus sivukulut, puhumattakaan vielä viranhaltioiden palkoista ja muista hallintokuluista.

Demokratia toki maksaa. Ehkä joissain tapauksissa valtuuston kokouksen voisi kuitenkin siirtää, mikäli esityslistalla ei ole paljon asioita. Tämä olisi ehkä ollut sellainen kokous.

Keskustelua käytiin tällä kertaa vain Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomista tavoitteista. Siinä lista oli yllättävän pitkä, mutta mitään konkreettisia muutoksia ei kaupunginhallituksen esitykseen lopulta tullut.

Keskustelua oli tosin hiukan hankala seurata, koska samalla sattui olemaan viimeinen kokous, jolloin valtuutetut saivat jättää talousarvioaloitteita vuoden 2014 budjettiin. Tämä tarkoitti sitä, että kokoussalissa pörräsi joukko valtuutettuja keräämässä allekirjoituksia omiin aloitteisiinsa.

Pistin itsekin nimeni useisiin hyviin aloitteisiin, vaikka niillä on valitettavan harvoin konkreettisia seurauksia.

Alla on vielä esityslistan asiat ja päätökset hiukan tarkemmin. Valtuuston kokouksen keskustelut löytyvät Helsinki-kanavalta.

***

Eräiden vuonna 2012 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti oikeuttaa pelastuslautakunnan, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan, nuorisolautakunnan, henkilöstökeskuksen ja kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2012 talousarvioon merkittyjä määrärahoja seuraavasti:

– Pelastuslaitos 527 000 euroa
– Ruotsinkielinen työväenopisto 55 000 euroa
– Kulttuuritoimi; avustukset teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille 14 650 euroa
– Nuorisoasiankeskus 112 000 euroa
– Henkilöstökeskus; Eläkkeet 345 000 euroa
Yhteensä 1 053 650 euroa

Lisäksi investointiosa: Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi 2 350 000 euroa

Vuoden 2012 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2012 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Helsinki Stadion Oy:lle 240 000 euron suuruisen vakuudettoman lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Sonera Stadiumin katsomon lasittamisen ja kattamisen rahoittamiseen

Ullanlinnan tontin 7/133/5 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12117, Tehtaankatu 1d, Vuorimiehenkatu 8b)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 7. kaupunginosan (Ullanlinna) korttelin nro 133 tontin nro 5 ja puistoalueen asemakaavan muutoksen 22.5.2012 päivätyn piirustuksen nro 12117 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksessa tontin käyttötarkoitus säilyy lähetystörakennusten korttelialueena (YA) mutta sen rakennusoikeuden määrä merkitään vastaamaan tontilla rakenteilla olevaa hanketta, joka on saanut rakennusluvan vuonna 2009.

Vartiokylän tontin 45475/1 asemakaavan muuttaminen (nro 12139; Vartioharjun hoivakoti)

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45475 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen 11.9.2012 päivätyn piirustuksen nro 12139 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutos mahdollistaa Vartioharjun pientaloalueella sijaitsevan hoivakodin laajentamisen (Linnanharjun hoivakoti). Tontin uudeksi rakennusoikeudeksi on kaavaehdotuksessa esitetty 5200 kerrosneliömetriä, mikä tarkoittaa rakennusoikeuden lisäämistä 2 469 k-m². Laajennusosa on kaksikerroksinen ja sijoittuu Muinaislinnantien varteen. Tontin 23 autopaikkaa sijoitetaan tontille.

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen 1.4.2013 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti, että opetustoimen johtosäännön 11 § muutetaan 1.4.2013 lukien.

***

Jätä kommentti