Kansalaisaloitekampanja turkistarhauksen kieltämiseksi: Mitä teimme ja miksi onnistuimme?

Ohessa esitykseni kansalaisaloitekampanjasta turkistarhauksen kieltämiseksi oikeusministeriön kansalaisaloitetta koskevassa seminaarissa 13.12.2012.

Oikeusministeriö on julkaissut sähköisen alustan, jonka kautta kansalaisaloitteita voi käydä laittamassa vireille ja allekirjoittamassa.

Kyseessä on siis tiivistelmä siitä, mitä teimme ja miksi onnistuimme.

Tällä hetkellä Väestörekisterikeskus (VRK) on tarkistamassa noin 70 000 kannatuslomaketta, jotka olemme heille 22.11.2012 toimittaneet. Kunhan VRK vahvistaa kannatusilmoitusten määrän, aloitteen vireillepanijat eli minä, Kati Pulli ja Helinä Ylisirniö viemme lakialoitteen eduskuntaan.

Eduskunnassa kansalaisaloite otetaan käsittelyyn viivytyksettä. Eduskunnassa aloite jaetaan kansanedustajille ja puhemiesneuvosto päättää, milloin asia otetaan esityslistalle sekä tekee esityksen, mihin valiokuntaan asia lähetetään valmisteltavaksi. Lisäksi aloite voidaan lähettää lausunnolle yhteen tai useampaan valiokuntaan.

Eduskunnan valiokunta päättää, milloin se ottaa aloitteen käsiteltäväkseen, kuitenkin ”ilman aiheetonta viivytystä”. Lisäksi valiokunta päättää mahdollisten asiantuntijoiden kuulemisesta ja tekee aiheesta sen pohjalta mietintönsä.

Lopulta eduskunnan täysistunto päättää kansalaisaloitteen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Jätä kommentti