MTV3:n vaalikonevastaukset

Julkaisen sivuillani mahdollisuuksien mukaan ainakin tärkeimpien vaalikoneiden vastaukset. Tässä vastaukset MTV3:n osalta.

Vastaukset liukuvalla akselilla: Eri mieltä – Samaa mieltä

1. Valitse kuntasi
– Helsinki

Vaalit

2. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.
– Jonkin verran samaa mieltä

3. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla
– Samaa mieltä

4. Kunnissa tulisi olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa.
– Jonkin verran eri mieltä

Kommentit:
LEO: Kuntavaaleissa päätetään ihmisen arjen kannalta tärkeistä asioista kuten kaavoituksesta, terveydenhuollosta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta. Kaupunkilaisten pitää voida vaikuttaa myös kaupungin ylimmän johdon valintaan. Helsingissä pitäisi siis olla vaaleilla valittu pormestari. Lisäksi apulaiskaupunginjohtajat tulisi valita vaalikausittain vaalitulosta kunnioittaen. Hallitus-oppositioasetelma saattaisi tehdä kunnan päätöksenteosta nykyistä jähmeämpää.

Kuntani talous

5. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.
– Jonkin verran samaa mieltä

6. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.
– Samaa mieltä

7. On parempi turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta.
– Samaa mieltä

8. Kunnallisveroani voidaan korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi.
– Samaa mieltä

9. Kunnassani kunnallisvero on liian korkea.
– Jonkin verran eri mieltä

Kommentit
LEO: Pääkaupunkiseudun kuntien ja hallinnon yhdistäminen olisi hyvä asia. Keinotekoiset kuntarajat aiheuttavat kaavoitusongelmia ja pirstovat yhdyskuntarakennetta. Kuntarajat estävät myös palveluiden tarkoituksenmukaisen järjestämisen. Kuntaliitosten tulee kuitenkin edetä vapaaehtoisesti. Myös asukkaiden tulee päästä vaikuttamaan asiaan eri vaiheissa.

Peruspalveluista, kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta tai sosiaalietuuksista ei ole varaa tinkiä. Palveluiden turvaaminen verotuloilla on oikeudenmukaisempi ratkaisu kuin palvelumaksut.

Kuntapalvelut

10. Kunnallani ei ole varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.
– Jonkin verran samaa mieltä

11. Kunnassani pitää nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja.
– Eri mieltä

12. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut.
– Jonkin verran eri mieltä

13. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen.
– Eri mieltä

14. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta.
– Jonkin verran samaa mieltä

15. Kunnassani on panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen.
– Jonkin verran eri mieltä

16. Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina.
– Samaa mieltä

17. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi.
– Jonkin verran samaa mieltä

18. Koulujen opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen.
– Samaa mieltä

Kommentit
LEO:  Ketään ei tule jättää yksin kotiin kuolemaan. Kaikilla ihmisillä tulee olla oikeus hyvää hoitoon iästä ja asuinkunnasta riippumatta. Lähtökohtana palveluiden tuotannossa tulee olla asiakkaiden etu. Helsinki on ulkoistanut palveluitaan jo tarpeeksi. Yksityistäminen voi joissain tilanteissa parantaa palveluita ja säästää kustannuksia, mutta mitenkään automaattista tämä ei ole.

Maksuton lasten päivähoito olisi hieno juttu, mutta vaatisi merkittävää valtion rahoitusta. Päivähoidossa kannattaa ensisijaisesti varmistaa hyvä palvelutaso. Kirjastot on yksi suosituimmista kulttuuripalveluista ja niiden maksuttomuus tulee turvata jatkossakin. Koulujen opetusryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina ja 1 – 2-luokkalaisille tulee olla mahdollisuus kunnan tarjoamaan iltapäiväkerhoon.

Kuntani elinympäristö

19. Kuntani on turvallinen paikka elää.
– Jonkin verran samaa mieltä

20. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden. Olen tyytyväinen täällä.

– Jonkin verran samaa mieltä
21. Kunnassani on liikaa maahanmuuttajia.
– Eri mieltä

22. Maahanmuuttajia olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa.
– Jossain määrin samaa mieltä

23. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
– Samaa mieltä

24. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.
– Jonkin verran samaa mieltä

25. Opettajien tulisi saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa tilanteissa tai oppilaan poistamiseksi luokasta.
– Eri mieltä

Kommentit:
LEO: Ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ympäristölle haitallisista toimintatavoista tulee luopua. Ei ole järkeä, että toisella kädellä tuetaan ympäristölle haitallista toimintaa ja toisella kädellä korjataan ympäristölle aiheutuneita vaurioita. Kaikissa julkisissa hankinnoissa tulisi ottaa huomioon ympäristönäkökohdat.

Fyysisen voiman käyttö pitää rajata kouluissa uhkaaviin tilanteisiin ja oppilaan poistamiseen luokasta. Väkivallan käytön pitää olla kouluissa yhtä rajattua kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Helsinkiin mahtuisi hyvin nykyistä enemmän maahanmuuttajia. On hyvä, jos maahanmuuttajia on eri puolilla Suomea, mutta maahan tulijoiden pitää saada itse päättää asuinkunnastaan, kuten kaikkien ihmisten. Helsingissä on hyviä kouluja, mutta enemmän huomiota pitäisi kiinnittää lasten oppimiseroihin ja hyvinvointiin.

Perusarvot:

26. Pidän vapaa-aikaa ja perhettä työuraa tärkeämpänä.
– Samaa mieltä

27. Uskon Jumalaan tai korkeampaan voimaan.
– Jonkin verran eri mieltä

28. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja (Enkeli taivaan, suvivirsi, jne.) ja esittää uskonnollisia kuvaelmia.
– Jonkin verran eri mieltä

Kommentit
LEO: Työpaikkaa voi vaihtaa, omaa lasta ei. Olen agnostikko. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä saa laulaa uskonnollisia lauluja, mutta kaikkia ei niihin voi pakottaa. Olisi fiksua, jos koulujen ja päiväkotien juhlaohjelma olisi ainakin pääosin uskontovapaata.

Harrastukset:

29. Harrastan liikuntaa
– Samaa mieltä

30. Luen kirjallisuutta
– Samaa mieltä

31. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä
– Jonkin verran eri mieltä

32. Viihdyn ulkona ravintoloissa ja baareissa
– Jossain määrin samaa mieltä

33. Käyn lavatansseissa
– Eri mieltä

34. Käyn teatterissa
– Samaa mieltä

35. Käyn oopperassa
– Jonkin verran samaa mieltä

36. Sosiaalinen media on tärkeä osa elämääni.
– Samaa mieltä

Kommentit
LEO: Pyöräilen ja juoksen lähes päivittäin sekä luen noin 100 kirjaa vuodessa. Käyn usein ulkona syömässä ja nautin hyvistä teatteriesityksistä. Olen nuorempana pelannut paljon tietokoneella, mutta nykyään siihen ei ole aikaa. Pienen lapsen isänä mahdollisuudet käydä baareissa tai lavatansseissa ovat rajalliset.

Arkiarvot:

37. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.
– Jonkin verran sama mieltä

38. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään.
– Jonkin verran eri mieltä

39. Uskon ydinperheeseen.
– Jonkin verran eri mieltä

Kommentit
LEO: Luonto-Liiton pääsihteerin työssä olen huomannut, että asiat ovat usein monimutkaisia ja tulevat nopealla aikataululla. Pienen lapsen isänä arjen hallinta taas asettaa omat haasteensa.

Vaikka yksilöiden pitää kantaa vastuunsa, tulisi erityisesti puuttua rakenteisiin, jotka aiheuttavat esimerkiksi ympäristöhaittoja, eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tänä päivänä on paljon erilaisia perhemuotoja, ja sekä lapset että aikuiset voivat elää onnellisesti esimerkiksi uusperheissä, sateenkaariperheissä tai perheissä, joissa on tiivistä vuorovaikutusta eri sukupolvien välillä. Oma perheeni muodostuu puolisosta ja noin vuoden ikäisestä lapsesta.

Jätä kommentti