Biodiversiteettineuvottelut Nagoyassa – ja Suomen toimenpiteet?

Luonnon monimuotoisuuden teemavuosi huipentuu parhaillaan YK:n biodiversiteettisopimuksen 10. osapuolikokouksessa (COP 10) Nagoyassa, Japanissa. Toivottavasti kokouksessa löydetään yhteinen sävel luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Toistaiseksi maailman maat ovat epäonnistuneet pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden kiihtyvän heikkenemisen. Esimerkiksi Millennium Ecosystem Assessment -raportin mukaan lajien sukupuuttoaalto on kiihtynyt ihmistoiminnan seurauksena tuhatkertaiseksi lajien luontaiseen häviämisnopeuteen verrattuna.

Kokouksen yhteydessä julkaistiin myös maapallon luonnon ekosysteemien taloudellista arvoa koskeva raportti: Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Tavoitteena on luoda erilaisille ekosysteemipalveluille hinta, joka otettaisiin huomioon valtioiden budjeteissa.

Mitä Suomessa sitten pitäisi tehdä?

Toimiva suojeluverkosto on monimuotoisen luonnon säilyttämisen perusta. Suojelualueverkoston rakentamista tulee jatkaa panostamalla etenkin metsien ja soiden suojeluun Etelä-Suomessa. Ekologisia yhteyksiä tulee palauttaa myös ennallistamalla. Ohessa 6 konkreettista ehdotusta Suomen hallitukselle:

1. Sisällyttää ekosysteemipalveluiden tuotto ja heikkenemisen hinta valtion budjettiin.

2. METSO-ohjelman ja biodiversiteettistrategian toteuttamiseen sekä uhanalaisten luontotyyppien ja lajien suojeluun tarvitaan 100 miljoona euroa vuodessa lisää rahaa.

3. Metsälaki kaipaa uudistusta

4. Metsien hiilivarantoa tulisi metsätaloudessa lisätä merkittävästi.

5. Soiden maaperän hiilivaraston säilyttämiseksi ja suolajiston sekä luontotyyppien suojelemiseksi tarvitaan toimenpideohjelma, jolla lopetetaan ojittamattomien soiden hävittäminen ja aloitetaan talousmetsäalueiden soiden ennallistaminen.

6. Kirkasvetisen, luonnoltaan monimuotoisen, tuottavan ja myrkyttömän Itämeren sekä puhtaiden sisävesien edistäminen ohjaamalla maatalouden tukia ympäristöperustaisesti.

Nagoyan biodiversiteettikokouksen kulkua voi seurata YK:n sivuilta sekä Suomen luonnonsuojelulliiton ja Ympäristöministeriön blogeista.

Jätä kommentti