Yhteisön rikastaminen: Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 21

Tyytyväinen ihminen rikastaa omalta osaltaan yhteisöä ja edistää sellaista toimintaa, jossa muita kohdellaan hyvin. Yhteisö rikastuu kun annetaan anteeksi, pyritään palvelemaan muita, heijastellaan omassa käyttäytymisessä omia arvoja, annetaan muiden säilyttää kasvonsa ja tarkastellaan asioita toisten silmin sekä ajatellaan pitkäjänteisesti ennen refleksinomaista toimintaa.

Tässä viikon askelmerkkejä tyytyväiseen elämään yhteisön rikastamiseksi:

Tyytyväinen ihminen luo ympärilleen rikkaan yhteisön

1. Anna anteeksi. Ihminen joutuu elämänsä aikana vääjäämättä tilanteisiin, jossa rikkoo toista kohtaan tai häntä itseään kohtaan rikotaan. Tyytyväisen ihmisen avaintaitoja on anteeksiantaminen. Anteeksianto on lääke katkeruuteen, joka myrkyttää ilmapiirin. Anteeksiantamista ei kannata kuitenkaan tehdä helpottaakseen omaa oloa, vaan pikemminkin toisen oloa.

2. Vaikuta epäsuorasti. Tyytyväinen ihminen ei aja suoraan omia asioita ja omaa etuaan. Pikemminkin hän pyrkii ajamaan muiden asioita ja luottaa siihen, että tärkeällä hetkellä toiset kyllä tukevat. Auttamalla muita, löytää myös omasta elämästä tarkoituksen sekä synnyttää samalla yhteisöllistä varallisuutta. Ne, joita ei ymmärretä, ovat tyypillisesti sellaisia ihmisiä, jotka eivät itse ymmärrä toisia.

– Palvele ensin muita, jotta sinua palveltaisiin
– Kuuntele ensin muita, jotta sinua kuunneltaisiin
– Ymmärrä ensin muita, jotta sinua ymmärrettäisiin
– Arvosta ensin muita, jotta sinua arvostettaisiin
– Tue ensin muita, jotta sinua tuettaisiin

3. Ole itse se muutos, jonka toivot maailmassa näkevän. Gandhia mukaillen: Tekeminen on sanomisen korkein muoto. Mitä selkeämmin omassa elämässä heijastelee omia arvoja ja tavoitteita, sitä enemmän saa tukea niiden toteuttamisessa. Omien arvojen heijastaminen omalla olemukselle, teoilla ja viestinnällä johtaa siihen, että ympärillä oleva yhteisö tukee tavoitteitasi.

4. Anna muiden säilyttää kasvonsa. Voit olla muiden mielestä oikeassa ainoastaan silloin kun saat heidät tuntemaan, että he eivät ole samalla väärässä. Ihminen, jonka sanat tai teot osoitetaan vääräksi, jää kielteisellä tavalla velkaa sille, joka osoitti hänen olevan väärässä. Esimerkiksi Sunzi painottaa teoksessaan Sodankäynnin taito sitä, että vastapuolelle pitää tarjoilla pakoreitti ja mahdollisuus säilyttää kasvonsa.

5. Tarkastele asioita toisten silmin. Tyytyväinen ihminen kykenee samaistumaan ja asettumaan toisten elämään ja kokemuksiin sekä ymmärtämään näin muita paremmin. Ihminen, joka kykenee näkemään omat tekonsa ja motiivinsa toisten silmin, saa usein myös ympärillä olevan yhteisön tukemaan omia tavoitteitaan. Tyytyväinen ihminen ei puolusta omia näkökulmiaan, vaan pyrkii ymmärtämään muiden näkökulmia. Tämä ei tarkoita omista näkökulmista luopumista, vaan pikemminkin jatkuvasta puolustuksesta luopumista.

6. Ajattele ennen puhumista ja tekemistä. Tyytyväinen ihminen kykenee ajattelemaan ennen sanoja ja tekoja. Usein ihmiset reagoivat refleksinomaisesti ja toimivat tapojensa tai mielitekojensa orjina ilman, että ajattelevat sanojen tai tekojen seurauksia. Kannattaa pikemminkin kuunnella ymmärtääkseen, eikä keskeyttääkseen muita. Harkitseva käytös herättää myös muissa kunnioitusta ja arvostusta. Kyky pidättäytyä toiminnasta ja sanomisista ennen kuin on harkinnut niiden pitkän tähtäimen seurauksia, on taito, jota jokainen voi harjoittaa.

Tässä kirjoitussarjassa hahmottelen askelmerkkejä tyytyväisen ja hyvään elämään. Näitä ovat mm. positiivisen ajattelun voima, säännöllinen vierailu epämukavuusalueella, pitkitetty tarpeentyydytys, henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitäminen, rohkeus, rakkaus, energia ja innostus sekä muiden palvelu ja monet muut jutut.

Ajatukset eivät ole suinkaaan omiani, vaan lainattu suoraan muilta sekä kirjoitettu ja sanottu eri yhteyksissä varmasti lukemattomia kertoja. Haluan kuitenkin välittää mielestäni parhaimpia käytäntöjä edelleen eteenpäin.

Kirjoitussarjan edellinen osa (palvele rakkaudesta) on luettavissa täältä: https://leostranius.fi/2010/05/palvele-rakkaudesta-askelia-tyytyvaiseen-elamaan-%E2%80%93-osa-20/

Yksi kommentti artikkeliin ”Yhteisön rikastaminen: Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 21”

Jätä kommentti