Ajatuspaja e2 ja talouspolitiikkaa ohjaavat arvot

Piipahdin päivällä Ajatustaja e2:n Lunchbreaking News! -tilaisuudessa Ateljé Finnessä, jossa aiheena oli tällä kertaa talouspolitiikkaa ohjaavat arvot.

Talous laskee - mitä väliä?
Talous laskee - mitä väliä?

Kansanedustaja Antti Kalliomäen mukaan ihmisten perusarvot, kuten rauha, hyvinvointi ja vapaus ovat seurausta talouden kehityksestä. Kalliomäen mukaan kannattaa kuitenkin jo nyt varautua jo seuraavaan finanssikriisiin. Aiemmasta ei ole opittu mitään ja kansalliset intressit jyräävät.

Tilaisuudessa puhunut ministeri Mari Kiviniemi taas painotti mm. demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Kaikki eivät ole Kiviniemen mukaan kaupan eikä talous voi toimia ilman sääntelyä. Käsillä oleva taantuma on hänen mukaansa seurausta ahneudesta ja yli varojen elämisestä.

Kaikkein kiinnostavimman puheenvuoron käytti toimittaja Matias Möttölä. Hän pohti erityisesti sitä, mihin talouskasvua tarvitaan, onko kasvu oikeasti arvokasta ja mitkä ovat kasvun rajat. Esimerkiksi Suomen nuoria ei juurikaan kiinnosta talouskasvu. Sen sijaan yhteisöllisyys ja luottamus sekä vastuullisuus ja arvokkuus ovat pop.

Keskustelu jäi pahasti kesken eikä tilaisuudessa päästy kunnolla pohtimaan sitä, miten kasvun pakosta voitaisiin vapautua. Ainakaan tämä ajatus ei tuntunut mahtuvan alustajien mahdollisuushorisonttiin. Nykyisen talousjärjestelmän ongelmanahan on se, että taantumassa työttömyys ja velka lisääntyvät kun nousukaudella taan luonnonvarojen kulutus kasvaa.

Tarvitsemme kasvutonta degrowth-taloutta. Sitä voisi rakentaa esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

1. Siirrytään palkankorotuksista vapaa-ajankorotuksiin.
2. Verotetaan vähemmän työntekoa ja enemmän luonnonvarojen käyttöä.
3. Varmistetaan kaikille perustulo ja lisätään verotuksen progressiota.
4. Mitataan bruttokansantuotteen sijaan ihmisten tyytyväisyyttä ja hyvinvointia.

Tämän sukupolven utopia on vapautuminen kasvupakosta hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan luomiseksi.

Samalla on pakko todeta, että Ajatustaja e2 julkaisee jatkuvasti erittäin kiinnostavia raportteja ja järjestää mainioita tilaisuuksia polttavista teemoista. Iso kiitos pajan johtaja Karina Jutialle ja kaikille muille porukoille uusien ajatusten virittämisestä!

e2_logo

Jätä kommentti