2.4.2009: Itämeri kuolee – ympäristöhallinto ajetaan alas

Osallistuin keskiviikkona 1.4. Kestävän kehityksen toimikunnan kokoukseen, jonka teemana oli Itämeri. Kokouksen asialista ja esitykset löytyvät ympäristöministeriön verkkosivuilta.

Professori Markku Ollikainen nosti esille omassa puheenvuorossaan sen minkä ympäristöministeri Lehtomäki ja maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thors jättivät omissa puheenvuoroissaan vähemmälle. Maatalouden ympäristöpolitiikka on tehotonta ja yhdyskuntien jätevesiin ei ole puututtu tarpeeksi.

Itse peräänkuulutin keskustelussai samaa. EU:n maatalouden ympäristötuki kaipaa radikaalia uudistamista. Toisaalta myös kulutustottumuksia on muutettava enemmän kasvispainotteista ruokavaliota suosivaksi. Tarvitaan sektoreiden välistä yhteistyötä niin kotimaassa kuin EU-tasollakin ja olemassaolevien strategioiden toimeenpanoa. Tällä hetkellä suurin osa Itämeren luontotyypeistä on uhanalaisia tai silmälläpidettäviä. Ilmaston lämmetessä tilanne tulee vain entistä pahemmaksi.

Illallla johdin puhetta Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kevätkokouksessa Ilmatieteen laitoksen hienoissa tiloissa Kumpulassa.

On törkeää, että aluehallinnon kehittämishanke (ALKU) uhkaa vähentää
rajusti ympäristöhallinnon henkilöstöä. Ympäristöhallinnon osuus on mitättömät 0,7 prosenttia ministeriöiden määrärahoista. ALKU-hankkeen henkilöstövähennyksistä (yhteensä 625 henkilötyövuotta) kuitenkin peräti kolmannes (200) kohdistuu juuri
ympäristöhallintoon.

Piirin aiheesta tekemä julkilausuma on luettavissa täältä ja YLE:n aiheesta tekemä uutinen täältä.

Jätä kommentti