Tiistai 15.4. – Ilmastopolitiikkaa ja kansalaisaktiivisuutta

Aamulla tapasin Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Lauri Tieralalan. Keskustelimme aamupalan merkeissä mahdollisesta Eurovaalikampanjoinnista vuonna 2009. Esimerkiksi ympäristöpolitiikan kannalta EU on se poliittinen konteksti, johon tulisi pyrkiä vaikuttamaan. Samaan aikaan ihmisten kiinnostus eurovaaleihin on kuitenkin minimaalista.

Yleisradion YLE radio1:n toimittaja soitteli ja pohdiskelimme keskusteluohjelmaa liittyen sukupolvien väliseen luonnon- ja ympäristönsuojeluliikehdintään.

Cafe Engelistä pyöräilin ympäristöministeriöön. Osallistuin EU:n komission ilmasto- ja energiapaketin taakanjakodirektiivin (ei-päästökauppasektori) taustaryhmän kokoukseen. Tähän liittyviä ajatuksia ja esitykseni voi lukea SLL:n uudesta ilmastoblogista osoitteesta: http://ilmastoblogi.wordpress.com/2008/04/15/pitaisiko-suomen-olla-ilmastopolitiikan-edellakavija/

Päivällä pistimme Luonnonsuojeluliitossa tiedotteen ulos, jossa esitimme moottoriveneille päästömaksuja. Kannustamme veneilijöitä ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luonnon huomioimiseen. Esitämme harkittavaksi moottoriveneille päästöjen mukaan porrastettua maksua sekä kattonopeuksia vesialueille. Lue koko tiedote osoitteesta: http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2008/luonnonsuojeluliitto-esittaa-moottoriveneille-paastomaksuja

Ympäristöministeriöstä sukkuloin Valtioneuvoston linnaan. Osallistuin ilmastonmuutosta koskevan tulevaisuuspoliittisen selonteon sidosryhmäpaneeliin. Keskustelimme ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kanssa siitä, millaisia muutoksia vähähiiliseen yhteiskuntaan siirtyminen Suomessa edellyttäisi ja tarkoittaisi sekä mitä teemoja tulevaisuusselonteossa tulisi painottaa.

Alma Median toimittaja soitteli ja kyseli kansalaisaktiivisuudesta. Keskustelimme aktivismin muutoksista sitten vuoden 1968 tapahtumien. Toimittaja halusi kysellä, onko nuorten yhteiskunnallinen aktiivisuus hiipunut.

Nuorten tulevaisuuskuvat -tutkimuksen (Sitra & Tekes 2008) mukaan suomalaisten nuorten unelmat kiinnittyvät yhä enemmän ystäviin ja perheeseen. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, maailman muuttamiseen, nuorilla ei ole tämän tutkimuksen mukaan kovaa paloa.

Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteivätkö nuoret toimisi yhteiskunnallisesti aktiivisesti – esimerkiksi arkielämän valintojen kautta. Nuoret eivät vain sitoudu mielellään yhteen toiminnan muotoon tai suuriin ideologisiin kehyksiin, vaan sukkuloivat eri verkostojen, asioiden ja projektien välillä. Esimerkiksi talonvaltauksessa kyse on mahdollisesti juuri siitä, että toimijoiden unelmat kiinnittyvät pienyhteisöllisyyteen, ystäviin ja perheeseen globaalin markkinatalouden, työn tai kilpailykyvyn sijaan.

Iltaa istuimme Elina Mikolan kanssa Old Sophiessa. Elina on saanut gradunsa valmiiksi ja keskustelimme siihen liittyen. Luvassa on huippumielenkiintoinen talonvaltauksia käsittelevä etnografinen työ!

Jätä kommentti