Keskiviikko 19.12.2007 – Jokela-ilmiö

Aamulla kävin juoksemassa kymmenen kilometrin lenkin (aika 52:20). Aamupäivän kirjoittelin artikkelia aiheesta talonvaltaus yhteiskunnallisena liikkeenä. Iltapäivän olin kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus -työryhmän palaverissa. Ideoimme kansalaisyhteiskunnan haasteita ja toimenpide-ehdotuksia useiden eri teemojen kautta.

Illaksi suuntasin Suomen luonnonsuojeluliittoon. Ensin keskustelimme Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin ympäristöasiantuntijan ensi vuoden kevään työtehtävistä. Tämän jälkeen kokoonnuimme energia- ja ilmastoporukalla ideoimaan ilmastopolitiikan tulevaisuutta sekä keskustelemaan Balin ilmastokokouksesta.

Tänään Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisusarjassa tuli ulos Jokela-ilmiö – Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia -julkaisu. Kirjoitin teokseen itsekin pienen artikkelin aiheesta pirstaloituneiden lähiyhteisöjen tragedia. Koko teos löytyy suoraan osoitteesta: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisuja/jokela.pdf. Alla tarkempi kuvaus.

Jokela-ilmiö – Sikermä nuorisotutkijoiden näkökulmia
Tommi Hoikkala & Leena Suurpää (toim.)
Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, verkkojulkaisuja 17

Jokelan marraskuinen ampumavälikohtaus haastoi myös nuorisotutkijat miettimään nuorten arkea ja elämänlaatua, koulukulttuureja, ryhmään kuulumista, ystävyys- ja sukupolvisuhteita, nettimaailmaa, poliittista osallisuutta, hyvin- ja pahoinvoinnin tunnistamisen menetelmiä. Nämä Jokelan tapahtumien ympäriltä kiteytettävät aihepiirit löytyvät myös Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisusta, johon on koottu sikermä puheenvuoroja Jokelan tapahtuman ympäriltä. Ajankohta ja aiheen monimutkaisuus eivät anna mahdollisuutta tyhjentävien selitysten tekemiseen; verkkojulkaisun tavoitteena on pikemminkin tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia Jokelan tapahtuman taustoittamiseksi. Kirjoittajina on joukko nuorisotutkijoita ja -toimijoita.

Jätä kommentti