HS Mielipide: Monipuolinen energiaratkaisu tarpeen

Tänään oli julkaistu myös aimmin kirjoittamani Helsingin Sanomien mielipidekirjoitus. Hiukan muokattuna, mutta kuitenkin. Ohessa kirjoitus. Sen tiimoilta oli syntynyt myös keskustelua Hesarin verkkosivuilla.

HS Mielipide 11.2.2007:
Monipuolinen energiaratkaisu tarpeen

Ilmasto- ja energiapolitiikka on aihe, jota ei tämän hetken suomalaisessa keskustelussa voi sivuuttaa. Esimerkiksi öljyjätti Shellin hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollilan mukaan (HS 28. 1.) tarvitaan tiukkoja hiilidioksidipäästövähennyksiä. Energiakysymystä ei yhdellä vippaskonstilla, kuten ydinvoiman lisärakentamisella ratkaista.

Tuoreen kyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä pitää ilmastonmuutosta totena, ja kaksi kolmesta arvioi sen olevan vakavin ihmiskunnan kohtaamista ympäristöongelmista.

Suomalaiset hyväksyvät ilmastonmuutosta ehkäisevät toimet. Enemmistö on valmis EU:n yksipuolisiin toimiin päästöjen vähentämiseksi. Kansalaiset ovat myös itse valmiita muuttamaan elämäntapojaan, ja he odottavat poliittisilta päättäjiltä ja elinkeinoelämältä ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimia.

Kansalaisten ja Ollilan edistyksellisistä näkemyksistä huolimatta myös soraääniä löytyy. Esimerkiksi Metallityöväen liiton järjestösihteeri Turja Lehtosen mielestä (HS 29. 1.) tarvitaan paitsi viides, myös kuudes ydinvoimala. Valitettavasti Lehtosen, kuten koko ydinvoimalobbyn, argumentit sortuvat tunnepohjaiseen argumentoitiin, ”energiajuoppohulluuteen”.

Lehtonen on kuitenkin oikeassa siinä, että tarvitaan mahdollisimman monipuolinen ja kattava energiaratkaisu, joka perustuu energiaa säästäviin ratkaisuihin sekä hiilivoiman ja muiden fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen.

Nykyisellä ydinvoimahehkutuksella pyritään vain peittämään se tosiasia, että rakennettiin ydinvoimaa tai ei, niin toimenpiteitä tarvitaan myös muilla kuin lauhdesähkösektorilla. Lisäksi ydinvoiman lisärakentamisella Suomen energiapalettia keskitettäisiin entisestään. Ydinvoima on omiaan heikentämään myös uusiutuvan energiapotentiaalin ja energiansäästön hyödyntämistä ja näin entisestään pahentamaan käsillä olevaa ilmastokriisiä.

Käytännön toimien tulee painottua energiansäästöön ja uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen. Tuulivoimarakentamisen sitovaksi tavoitteeksi tulisi asettaa vähintään 3 000 MW vuoteen 2015 mennessä.

Bioenergian osuus koko energiankulutuksesta tulee nostaa nykyisestä 20 prosentista 30 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Keinovalikoimaan tulee kuulua myös esimerkiksi uusiutuvien energialähteiden syöttötariffit sekä henkilökohtaiset päästökiintiöt ja siitä seuraava päästökauppa.

Liikkuminen on saatava energiatehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Tulevalla hallituskaudella on otettava käyttöön tienkäyttömaksut suurten kaupunkien keskustoissa yhdessä joukkoliikennetukien kanssa.

Auto- ja ajoneuvovero tulee muuttaa hiilidioksidipäästöperusteisiksi. Ratojen kunnossapidon ja uusien ratojen määrärahaa tulee korottaa.

Lentoliikenteen päästöjä on rajoitettava EU:n tasoisella lainsäädännöllä esimerkiksi sisällyttämällä lentoliikenne EU:n päästökauppajärjestelmään. Lisäksi on otettava käyttöön kansallinen lentovero Ruotsin, Ranskan ja Britannian tapaan.

Metallityöväen liiton järjestösihteeri kysyy, kuka olisi valmis luopumaan sähkösaunasta, televisiosta tai sähkölämmityksestä. Olen luopunut näistä kaikista. Asuntoni lämpiää kaukolämmöllä ja sähköä tulee tuulivoimaloista. Jokainen voi itse tehdä ilmastomyönteisiä tekoja esimerkiksi valitsemalla itselleen ympäristöystävällisen sähköntoimittajan.

LEO STRANIUS
Helsinki

Jätä kommentti