Maanantai 11.12.2006

Luonnonsuojelijalehden (http://www.sll.fi/jasensivut/luonnonsuojelija) toimitusneuvostossa käymme läpi viimeisintä lehteä sekä ideoimme sisältöä tuleviin numeroihin. Joudun valitettavasti lähtemään kokouksesta kesken kaiken Kepaan, jossa on järjestön vaalikampanjan (http://www.kepa.fi/vaalit2007) avaustilaisuuden kenraaliharjoitus.

Harjoituksen ja palautekeskustelun jälkeen pyöräilen takaisin Luonnonsuojeluliiton toimistolle ympäristöjärjestöjen ilmastokoordinaatio-ryhmän strategiapalaveriin. Palaverin loppupuolella keskustelemme ydinvoimasta. Viime päivinä olen tullut vakuuttuneeksi siitä, että OL3:n rakennusprojektiin liittyvät ongelmat ja uraanikaivoskeskustelu ovat keskeisiä tekijöitä, joiden seurauksena uusi ydinvoimalahakemus ei tule käsittelyyn vielä seuraavalla hallituskaudella.

Ydinvoimakeskustelun suhteen olen myös vakuuttunut siitä, että vaikka ympäristöjärjestöjen argumentaatiota kannattaa kehittää ja kärkiviestejä terästää, ei tulevia ydinvoimakamppailuja voiteta parhaan argumentin ja yksinkertaisen sanoman avulla. Pikemminkin monipuolinen joka suunnalta viuhuva, eri sisältöjä ja toimintatapoja tuova sissisota olisi mielestäni parempi strategia, joka uppoaisi moniarvoiseen myöhismoderniin yhteiskuntaan ja yksilöön. Strategisesti olisi tärkeää antaa erilaisille äänille tilaa sen sijaan, että sanoma pyritään pelkistämään muutamaksi vahvaksi argumentiksi. Monipuolisesta sanomasta jokainen voisi löytää oman näkemyksensä ydinvoiman vastustamiseen.

Illan päätteeksi teen viime tipassa tiistain esityksen SAG:n kokousta varten kansallisesta kestävän kehityksen strategiasta ja kestävän kehityksen toimikunnasta. Annukan kanssa nautimme iltateetä. Loppuviikkoa kohti vauhti vain kiihtyy.

Jätä kommentti