Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 5

Tyytyväinen ihminen arvostaa itseään ja muita. Hän uskoo omiin mahdollisuuksiin ja on kiitollinen siitä, mitä hänellä on. Hän keskittyy todellisiin menestyksen mittareihin eikä pelkää menetyksiä. Tyytyväinen ihminen on rohkea ja kasvuhakuinen. Tyytyväinen ihminen pyrkii oppimaan jotain uutta joka päivä.

DSCN1416Tyytyväinen ihminen on henkisesti rikas ja jakaa tätä rikkautta myös aktiivisesti muille. Hän uhraa oman lyhyen tähtäimen etunsa itseään suurempien tavoitteiden hyväksi. Palvelemalla muita, hän vahvistuu itsekin.

Ohessa tämän viikon viisi askelmerkkiä tyytyväiseen elämään.

1. Ole kiitollinen. Menestyksen tärkeä mitta on kyky haluta sitä, mitä saa. Kiittämättömät ihmiset elävät tyytymätöntä elämää. Materialistinen maailmankuva lisää kiittämättömyyttä. Uusi tavara lisää vain harvoin kiitollisuutta. Pikemminkin se lyhentää sitä. Ihminen oppii olemaan kiitollinen, kun hänen ympärillään on kiitollisia ihmisiä. Kiitollinen ihminen on rohkea. Hän kiittää ja on tyytyväinen niistä tilanteista, jotka ovat kriisejä muille, koska hän oppii niistä jotain uutta.

2. Mittaa sitä, joka luo todellista tyytyväisyyttä palkan, omaisuuden, tavaramäärän tai ulkonäön sijaan. Tyytyväisen elämän mittareita ovat esimerkiksi kiitollisuus, oppiminen, mielenrauha, olosuhteisiin nähden hyvä terveys, itsetunto, perhesuhteet ja ystävät, itsensä toteuttaminen ja kyky hallinta ristiriitaisia tilanteita. Luo oman elämäsi mittarit todellista tyytyväisyyttä luoville asioille.

3.  Älä pelkää menetyksiä. Tyytyväinen elämä syntyy siitä, että elää arvojensa ja tavoitteidensa mukaan. Tyytyväisyyttä lisää se, että uskaltaa elää ilman menettämisen pelkoa. Kaikkensa antanut on harvoin pettynyt itseensä ja saavutuksiinsa. Kukaan ei saa tuntemaan sinua huonoksi ilman omaa suostumustasi. Pelkuruus on sitä, että välttää haasteita ja todellisuuden kohtaamista. Pelkuri pelastaa itsensä ja jättää muut oman onnensa nojaan. Pelkuri levittää ympäristöönsä piileskelyä, kaunaa ja epäröintiä siinä missä tyytyväinen ihminen lujittaa läheisiä, antaa muille ja rohkaisee muita.

4. Ole rohkea. Rohkeus synnyttää uusia voimavaroja. Rohkea ihminen on rehellinen, koska hän ei pelkää kohdata todellisuutta. Rohkea uskaltaa jakaa muille, koska hän ei pelkää jäävänsä ilman. Rohkea oppii nopeammin. Rohkeus tarttuu myös muihin ja auttaa ympärillä olevia ihmisiä olemaan rehellisiä, nöyriä ja vahvoja. Rohkeaksi voi opetella kohtaamalla oman pelkonsa kohteet. Rohkeaksi voi tulla listaamalla pelkojen aiheuttajat ja käymällä suoraan niitä päin.

5. Kasva ikuisesti. Tyytyväinen ihminen voi kasvaa yksilönä niin kauan kuin hän jaksaa kiinnostua uusista asioista ja jakaa tämän myötä syntyneet hedelmät muiden kanssa. Ikuinen kasvu on mahdollista, kun kieltäytyy kyynistymästä, lannistumasta tai lannistamasta muita. Kun ihminen lakkaa oppimasta, hän ei enää kasva ja alkaa mätänemään. Geneettisesti meistä jokainen poikkeaa vain häviävän vähän muista huippuyksilöistä. Meidän kaikkien ulottuvilla on siis rajaton kehitys, jos niin haluamme. Kasvuun ja tyytyväiseen elämään tarvitaan kykyä omaksua uusia käyttäytymistapoja. Henkistä ja fyysistä rasitusta tarvitaan vaihtelevasti. Voimat kasvavat levätessä.

Tyytyväinen ihminen jaksaa mitä vain, kun hänellä on tarpeeksi suuri tavoite ja tarkoitus elämälleen ja tekemisilleen. Jos sinulla on itseäsi suurempi tarkoitus, olet vahva ja oikeamielinen. Ilman tarkoitusta voimat valuvat hukkaan ja mieli synkkenee. Mieti, mitä tarkoitusta varten elät. Mikä on se suuri tavoite, jonka eteen olet valmis kokemaan epämukavuutta? Mikä inspiroi sinua niin paljon, että se karistaa mukavuudenhalun ja pelkuruuden toisaalle?

Löydät itsestäsi uusia voimavaroja, kun tulet tietoiseksi omasta tarkoituksestasi. Tyytyväinenn ihminen on myös ylivoimainen vuorovaikutustaidoiltaan. Into ja energia myyvät, päämäärätietoisuus hälventää pelkoja ja epäilyksiä.

* * *

Tässä kirjoitussarjassa nostan esille askelmerkkejä tyytyväisen ja hyvän elämän luomiseen. Näitä ovat mm. positiivisen ajattelun voima, säännöllinen vierailu epämukavuusalueella, pitkitetty tarpeentyydytys, henkisen ja fyysisen kunnon ylläpitäminen, rohkeus, rakkaus, energia ja innostus sekä muiden palvelu ja monet muut jutut.

Ajatukset eivät ole suinkaaan omiani, vaan lainattu suoraan muilta sekä kirjoitettu ja sanottu eri yhteyksissä varmasti lukemattomia kertoja. Haluan kuitenkin välittää mielestäni parhaimpia käytäntöjä edelleen eteenpäin.

Kirjoitussarjan edellinen osa on luettavissa täältä: https://leostranius.fi/?p=1390

Yksi kommentti artikkeliin ”Askelia tyytyväiseen elämään – Osa 5”

Jätä kommentti