Kampanjateemat

Tällä sivulla on luonnos vaaliteemoistani. Tervetuloa mukaan kommentoimaan ja muokkaamaan yhteistä tulevaisuutta!

1. EKOLOGISUUS

Ekologisesti kestävä ja hiilineutraali Suomi
– Energiatehokkuudella, uusiutuvilla energialähteillä ja ilmastolailla vähennetään päästöjä 40 % vuoteen 2020 mennessä ja 95 % vuoteen 2050 mennessä.
– Henkilöliikenteen investoinneista 75 % suunnataan joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn.
– Etelä-Suomen metsistä 10 % suojellaan, ja soita ennallistetaan luonnontilaisiksi.
– Itämeri ja vesistöt puhdistetaan luomuviljelyllä, maataloustukia suuntaamalla ja kansainvälisellä yhteistyöllä.
– Lasten ja nuorten luontoharrastusta ja ympäristökasvatusta lisätään.

2. KOHTUULLISUUS

Kohtuuden, ekoarjen ja -talouden Suomi
– Hyvinvointia kasvatetaan ekologisissa rajoissa – bruttokansantuote vaihdetaan parempiin mittareihin.
– Arjen ympäristökannusteiden käyttöä lisätään.
– Ihmisille annetaan aikaa ja palveluita – vähennetään luonnonvarojen kulutusta.
– Terveellisen kasvisruuan käyttöä tuetaan.
– Tuotantoeläimille mahdollistetaan lajityypillinen käyttäytyminen ja luovutaan turkistarhauksesta.

3. ONNELLISUUS

Onnellinen, innostava ja oikeudenmukainen uusi Suomi
– Työt jaetaan tasaisemmin, ja otetaan käyttöön perustulo.
– Perhevapaita tasataan, säädetään sukupuolineutraali avioliittolaki ja kavennetaan tuloeroja.
– Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia lisätään kansalaisaloitteella ja suorilla kansanäänestyksillä.
– Julkisin varoin tuotettu tieto vapautetaan kaikille – päätöksenteosta tehdään avointa.
– Joukkoäly ja tietoyhteiskunta valjastetaan palvelemaan hyvinvointia.

Jäikö sinulle tärkeä aihe vailla vastausta? Katso näkemykseni politiikan muihin eri aihealueisiin täältä: Leo Stranius ja politiikka ABC-Ö.

Millainen olisi Sinun onnellinen, kohtuullinen ja ekologinen Suomi?