Ääni puhtaalle tulevaisuudelle – Ei Fennovoimalle

Puhdasta energiaa Leo StraniusTänään 4.12.2014 Greenpeace, Luonto-Liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto järjestivät tunnelmallisen mielenilmauksen puhtaan tulevaisuuden puolesta.

Fennovoiman ydinvoimahanke olisi ongelmallinen monestakin syystä.

Kirjoitin aiheesta hiljattain tänne: Fennovoima johtaisi polkuriippuvuuteen

 

Risto Isomäki kirjoitta kansanedustajille varoittavasti Rosatomin hankkeista Intiassa. Demokraatti julkaisi kirjoituksen kokonaisuudessaan täällä: Tietokirjailija Risto Isomäen hurja varoitus kansanedustajille Fennovoima-äänestyksen alla: ”Olen pahoillani, että lähetän tämän viestin vasta nyt”

Kansanedustajat päättävät Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimaluvasta pe 5.12.2014 klo 13 alkavassa täysistunnossa. Ohessa viisi viime hetken tapaa vaikuttaa:

Tässä tapoja, joilla voit vielä auttaa kansanedustajia päättämään Fennovoimasta viisaasti:
[Lue lisää…]

Viikko-ohjelma 49/2014 (1.-7.12.2014)

Leo Stranius EnergiakäänneHyvää alkanutta joulukuuta! Kansalaisvaikuttamisen ja politiikan tekemisen pitää olla mielestäni avointa.

Tätä periaatetta noudattaen pyrin julkaisemaan tiedossa olevani viikko-ohjelmani etukäteen aina maanantaisin.

Toki muutosvarauksin. Ohjelmani ja aikatauluni kun usein elävät aika paljon viikon mittaan, kuten varmasi useimmilla meistä.

Ohjelmaan on koottu kokouksia, tapaamisia ja julkisia esiintymisiä.

Toivon, että tätä kautta blogini lukijoilla on parempi mahdollisuus seurata sitä, millaista työni Luonto-Liiton toiminnanjohtajana, Helsingin kunnallispoliitikkona, kansalaisvaikuttajana ja eduskuntavaaliehdokkaana on.

Alla viikko-ohjelmani viikon 49 (1.-7.12.2014) osalta.

Viikko-ohjelma vko 48/2014 [Lue lisää…]

Fennovoima johtaisi polkuriippuvuuteen

Leo Stranius ja energiakäänneUsein ydinvoimaa perustellaan sillä, että ydinvoima ja uusiutuvat energialähteet täydentävät toisiaan Suomen energiajärjestelmässä. Ydinvoiman puolestapuhujat sanovat, että tarvitsemme kaikkia fossiilisia polttoaineita vähäpäästöisempiä energiamuotoja.

Ydinvoiman puolesta on puhunut esimerkiksi Teknologiateollisuuden Martti Kätkä (HS mielipide 14.11.). Teknologiateollisuuden hallituksen johdossa taas on sellaisia yhtiöitä kuin Nokia, Microsoft, Oras ja Outotec.

On vaikea uskoa, että nämä yhtiöt olisivat Teknologiateollisuuden Kätkän takana. Varsinkin kun Kätkä kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan myös Kemihaaran monitoimialtaan ja Kollajan altaan puolesta. Siis koskiensuojelulain purkamisesta.

Olisiko kuitenkin syytä toteuttaa esimerkiksi Fennovoiman ydinvoimahanke? Mielestäni ei. Perustelen tässä näkemystäni kolmella seikalla. [Lue lisää…]

Turpeen tai ydinvoiman sijaan puhtaan energian kotimarkkinat

Leo Stranius EnergiakäänneOheinen mielipidekirjoitus, jonka kirjoitin yhdessä Luonto-Liiton Tea Tawastin kanssa, julkaistiin lauantaina 18.10.2014 Turun Sanomissa.

Suomen pitäisi turvautua energiapolitiikassaan oikeasti uusiutuvaan energiaan, joka ei tuhoa kallisarvoista luontoa tai jätä tulevien sukupolvien vastuulle kohtuutonta taakkaa.”

.

* * *

Turpeen tai ydinvoiman sijaan puhtaan energian kotimarkkinat

Pääministeri Alexander Stubb (kok) antoi ilmoituksen Suomen energiapolitiikasta (HS 7.10.). Hallituksen esitystä turpeen verotuksen alentamista ja metsähakkeen syöttötariffin parantamista perusteltiin sillä, että ne pärjäisivät paremmin kilpailussa kivihiilen rinnalla ja parantaisivat energiaomavaraisuutta.

Turpeen käyttöä voi perustella energiaomavaraisuuden näkökulmasta. Tämä on kuitenkin kuin pissaisi talvella housuihin. Se lämmittää vain hetken. Turpeen uusiutumisaika on noin 2 000–3 000 vuotta. Kivihiiltäkin pahempien kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi turve aiheuttaa merkittäviä muita ympäristöongelmia. [Lue lisää…]

Kotimainen energiaratkaisu

Oskari Nokso-Koivisto ja Leo StraniusMaanantaina 6.10.2014 julkaistiin Vihreiden vaihtoehto Fennovoimalle sekä itsenäisen professoriryhmän raportti Hyvän energiapolitiikan perusteet.

Tiistaina 7.10. eduskunta keskusteli myös pääministerin ilmoituksesta koskien energiapolitiikan kokonaisuutta.

Professoriryhmä haluaa kiinnittää erityistä huomiota energiaratkaisujen talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Näistä tulisi johtaa energiapolitiikan arvioinnin kriteerit, jotka ovat (1) Suomelle ominaisten resurssien hyödyntäminen, (2) saatavuus ja varmuus, (3) päästöt ja (4) energiakustannukset.

Vaikka Suomessa on hyvät energiavarat, käytämme vuosittain 8,5 miljardia euroa ulkomaisen energian tuontiin. Käytännössä siis noin miljoona euroa joka ikinen vuorokauden tunti.

Konkreettisemman esityksen energiaratkaisuksi teki Vihreiden eduskuntaryhmä Oras Tynkkysen johdolla.

Kotimainen energiaratkaisuVihreiden mallissa Fennovoiman mahdollisen 1200 MW tuottama noin 10 TWh teho voidaan korvata esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä vuoteen 2025 mennessä:

– Bioenergia noin 2 TWh
– Tuulivoima noin 2 TWh
– Aurinkosähkö noin 1 TWh
– Sähkölämmityksen korvaaminen noin 3 TWh
– Palveluiden energiatehokkuus noin 1 TWh
– Kotitalouksien energiatehokkuus 1 TWh

Esimerkiksi aurinkosähkön lisäys on Vihreiden mallissa noin 15 kWh/henkilö/vuosi siinä, missä esimerkiksi Tanskassa vastaava lisäys on ollut viime vuosien aikana 45 kWh/henkilö/vuosi ja Saksassa peräti 90 kWh/henkilö/vuosi.

Tuulisähkön lisäys on vastaavasti Vihreiden mallissa 200 kWh/henkilö/vuosi, joka vastaa Ruotsin tasoa ja on selvästi vähemmän kuin Tanskassa (lisäys 270 kWh/henkilö/vuosi).

Mitä vaikutuksia Vihreiden mallilla käytännössä olisi?

1. Sähkön hinta alenisi, koska energiatehokkuuden parantaminen vähentää sähkön kysyntää, tuuli- ja aurinkosähkön lisääminen vähentäisi muuttuvilta kustannuksiltaan kalliimman hiililauteen käyttöä ja kysyntäjoustot tasoittaisivat kulutushuippuja.

2. Työpaikkoja tulisi lisää, koska tuontienergiaa korvattaisiin kotimaisilla energialähteillä ja tehokkuustoimilla, luotaisiin kotimaisia cleantech-markkinoita ja alennettaisiin teollisuuden sähkön hintaa.

3. Lisäkustannuksia syntyisi yhteensä noin 30-40 miljoonaa euroa vuosittain siitä, että metsähankkeen tuotantotuen leikkuri poistettaisiin, toteutettaisiin julkisen sektorin energiatehokkuusohjelma ja parannettaisiin alueellista energianeuvontaa.

4. Vaihtotase paranisi kun sähkön tarvetta ja siten ulkomailta tuotuna raaka-aineita katetaan kotimaisin ratkaisuin.

Lisäksi Vihreiden malli parantaisi energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta sekä vähentäisi energiantuotannon päästöjä.

Toisaalta voi kysyä. Eikö ilmaston kannalta olisi järkevä toteuttaa sekä Vihreiden kotimainen energiaratkaisu että Fennovoiman ydinvoimahanke?

Valitettavasti molemmat vaihtoehdot eivät ole mahdollisia. Fennovoima lamauttaisi investoinnit uusiutuvilta ja on iso riski pääomien riittävyyden kannalta. Mikäli Fennovoiman hanketta yritetään toteuttaa, tarkoittaa se sitä, että kotimainen cleantech-sektori ei lähde kukoistamaan. Meille ei synny kotimarkkinoita.

Olkiluoto 3 -hanke on jo nyt surullinen esimerkki siitä, miten olemme menettäneet asemamme uusiutuvien energialähteiden markkinoilla.

Ernst & Young julkaisee säännöllisesti listaa maista, jotka ovat kaikkein houkuttelevimpia investointikohteista uusiutuville energialähteille. Tässä listauksessa Suomi on yksi kaikkein vähiten houkutteleva maa ollen sijalla 37/40. Verrattuna edelliseen katsaukseen Suomen ohi on noussut esimerkiksi Kenia. Suomen edellä on myös sellaisia maita kuin Saudi Arabia ja Filippiinit.

Kannattaa siis ehkä vielä kerran miettiä, mille tielle lähdemme Suomen energiapolitiikkaa viemään.

Tehdään Suomelle uusi energiapolitiikka!

Saksan energiakäänteen monet kasvot: Uusiutuvia kovalla hinnalla

Leo Stranius EnergiakäänneOlin alkuviikosta Helsingin Energian johtokunnan matkalla Berliinissä. Tutustuimme paikallisiin energiaratkaisuihin ja erityisesti Saksan energiakäänteeseen (energiewende).

Energiakäänteen tavoitteena on luopua ydinvoimasta ja vähentää energiankäyttöä sekä lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Energiakäänteestä kuulimme niin yksittäisten yritysten, Suomen lähetystön kuin paikallisen energiateollisuuden etujärjestön näkökulmia.

Projektia on verrattu suuruusluokaltaan Saksan sodanjälkeiseen jälleenrakentamiseen ja jälleenyhdistymiseen.

Kustannukset ovatkin huikeat. Vuonna 2012 Energiewende maksoi saksalaisille noin 20 miljardia euroa – käytännössä siis 15 euroa kuukaudessa kotitaloutta kohden. 2030-luvun loppuun mennessä kumulatiivisten kokonaiskustannusten arvioidaan nousevan biljoonaan euroon (1000 miljardia) vuosikustannusten ollessa noin 50 miljardia euroa.

Energiakäänteen myötä tuulivoiman ja aurinkoenergian osuus on kasvanut räjähdysmäisesti. Vuonna 2000 uusiutuvien osuus sähköntuotannosta oli 7 prosenttia, vuonna 2012 jo 23 prosenttia. Tämä johtuu pääosin siitä, että energiayhtiöt ovat pakotettu ostamaan kaikki pientuotanto takuuhintaan.

Energiakäänne, kuten kaikki suuret muutokset, ovat tuoneet esille myös muutoksen varjopuolia. Nämä pitää ottaa huomioon, kun vastaavia toimia suunnitellaan Suomessa.

Ohessa kuusi kriittistä havaintoa: [Lue lisää…]

Ryhmäaloite Helsingin irrottautumiseksi Fennovoimasta

Leo-Stranius-kasvokuvaTeimme tänään kaupunginvaltuustossa vihreän ryhmäaloitteen Helsingin irrottautumiseksi Fennovoimasta. 

Esitämme, että Helsinki ryhtyy toimiin irrottautuakseen osittain omistamansa Vantaan energian omistusosuudesta Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta.

Ryhmäaloite Helsingin irrottautumiseksi Fennovoimasta

Fennovoiman ydinvoimaprojektiin osallistuminen ei ole Helsingin, sen asukkaiden ja veronmaksajien, eikä Helsingin 40-prosenttisesti omistaman Vantaan energian edun mukaista. [Lue lisää…]

Luonto-Liitto: Ydinvoima ei edelleenkään Cleantechiä – Vapaavuoren esitys viimeinen naula ydinvoimahankkeiden arkkuun

LL-logoOhessa Luonto-Liiton tiedote (15.9.2014) koskien ydinvoimalupia.

Luonto-Liitto: Ydinvoima ei edelleenkään Cleantechiä – Vapaavuoren esitys viimeinen naula ydinvoimahankkeiden arkkuun

Luonto-Liitto on tyytyväinen ministeri Vapaavuoren esitykseen, jossa TVO:n Olkiluoto 4 –hanke ei saanut jatkoaikaa ja Fennovoimalle asetettiin sellaiset kriteerit, että sen hanke tuskin toteutuu.

”On vaikea kuvitella, että Fennonvoiman hankkeella olisi enää mitään mahdollisuuksia toteutua hallituksen mahdollisesta esityksestä ja eduskunnan päätöksestä huolimatta. Auki on omistajien ja rahoituksen lisäksi myös rakennusaikataulu ja jätteen loppusijoitus.”, kommentoi Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius. [Lue lisää…]

10 teesiä Saksan energiakäänteestä

EnergiakäänneOsallistuin 21.8.2014  Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajana yhtiön ympäristöpäivään.

Päivän kiinnostavimman puheenvuoron käytti tällä hetkellä Ulkoministeriössä työskentelevä Petri Hakkarainen.

Hän on tehnyt pari vuotta sitten Potsdamin IASS-tutkimuslaitoksen tutkijana Saksan energiakäänteestä Kalevi Sorsa säätiölle kiinnostavan selvityksen.

Ympäristöpäivässä Hakkarainen kiteytti Saksan energiakäänteen 10 teesiin: [Lue lisää…]

Luonto-Liitto: Olkiluoto 4 ei ole tärkeä hanke Suomelle

Olkiluoto 4 ei ole tärkeäUseat elinkeinoelämän sekä palkansaajien järjestöt vetosivat eilen (12.8.2014) Olkiluoto 4 -hankkeen jatkoajan puolesta.

Sopisivatkohan näin hienot perustelut myös Luonto-Liitolle?

Katsotaanpa!

Ohessa Luonto-Liiton Facebook-sivulla julkaistu kuva ja teksti.

OLKILUOTO 4 EI OLE TÄRKEÄ HANKE SUOMELLE [Lue lisää…]